Morad Aissati

Morad Aissati

morad-aissati-site

Jaarlijks vieren Nederlanders Bevrijdingsdag, een dag waar stilgestaan wordt bij thema’s als vrijheid en bevrijding. Dit jaar, een lustrumjaar, zou het extra groots gevierd worden. Totdat Corona roet in het eten gooide en alle feestelijkheden moesten worden afgelast. Desondanks lijken we ons juist dit jaar meer bewust te zijn van onze vrijheid. Vooral de kwetsbaarheid van die vrijheid. Het is namelijk de zogenaamde negatieve vrijheid – de afwezigheid van beperkingen – die steeds meer onder druk komt te staan.  Nu vrijheid zo'n veelbesproken onderwerp in de media is, kunnen we ons afvragen wat vrijheid is, anno 2020.
Nu vrijheid weer zo’n veelbesproken onderwerp is, hoop ik persoonlijk dat we weer op een andere manier naar dit begrip kunnen kijken. Natuurlijk betekent vrijheid voor iedereen iets anders. Momenteel lijkt elke inbreuk op de individuele vrijheid al snel als een radicale inbreuk te worden ervaren. Niet zo gek, omdat de meesten van ons nu eenmaal zijn opgegroeid met het idee dat we kunnen zeggen en doen wat we willen. Als je op internet zoekt naar het begrip ‘vrijheid’, is dat ook het eerste wat naar boven komt: dat je naar eigen wil kunt handelen. Dat we hoog staan op lijstjes van meest ‘vrije landen’, lijkt sommigen er niet van te weerhouden ‘’free the people’’ te roepen.  
Ik hoop dat we het begrip ‘vrijheid’ weer meer kunnen nuanceren en relativeren. Hierdoor kunnen we het in een ander perspectief plaatsen. Ik ervaar zowel persoonlijk als in mijn werk dat er vaak veel onbegrip is voor andersdenkende mensen, andere culturen of geloofsovertuigingen. Wellicht bieden de discussies over vrijheid een opening voor meer begrip. Voor een vluchteling komt de corona bovenop tal van andere problemen, zoals honger en oorlog. Daar hebben we de afgelopen tijd veel minder aandacht voor gehad. Er wordt zelfs gesproken over de ‘vergeten vluchteling’. Alleen door écht te blijven luisteren naar elkaars verhalen kunnen we meer begrip creëren. Want ook deze vluchtelingen zijn op zoek naar Vrijheid.  
Morad Aissati 

Deel deze post