ANBI

ANBI

Algemene informatie
De SPEM is ingeschreven als Stichting Publieke Evenementen Maassluis, in de Kamer van Koophandel op 7 augustus 2019 onder nummer 75542242. RSIN 860318114

Adres 
Secretariaat SPEM
Lijsterlaan 158
3145 VN  Maassluis
website www.spem.nu
mailadres secretaris@spem.nu

Inleiding
De Stichting Publieke evenementen Maassluis is opgericht om in eerste instantie alle activiteiten rond 75 jaar vrijheid in Maassluis te organiseren en te coördineren in 2020. Het bestuur ontvangt geen geldelijke vergoeding.

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het organiseren, faciliteren, enthousiasmeren en coördineren van evenementen en activiteiten in Maassluis en omgeving, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Verder heeft de stichting ten doel:
-       te bemiddelen bij het verwerven en/of ter beschikking krijgen van ruimten
-       op te treden als formele gesprekspartner met de gemeente inzake het organiseren van evenementen en activiteiten in Maassluis en omgeving
-       hulp bieden aan andere organisaties door als intermediair op te treden
-       fondsen te verwerven, en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Actueel beleidsplan
In 2020 viert Nederland dat het 75 jaar bevrijd is van het naziregime. De gemeente Maassluis wil hier ook graag aandacht aan besteden en kijkt naar de landelijke ontwikkelingen vanuit het Nationale Comité 4 en 5 mei.
Het Nationaal Comité wil met de viering van 75 jaar vrijheid het volgende bereiken:
·      In alle gemeente verhalen over oorlog en vrijheid - zowel historische als actuele - ophalen en brengen;
·      In alle gemeenten en op alle scholen het gesprek op gang brengen over de betekenis van de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding en vrijheid voor nu en voor de toekomst;
·      Vergroten van het besef dat 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog vrijheid nog steeds kwetsbaar en niet vanzelfsprekend is en inzet vraagt van iedereen;
·      Herdenken en vieren versterken door nieuwe tradities te stimuleren, passend bij de tijd en de nieuwe generatie.
 
Maassluis ondersteund deze doelstellingen en haakt hier graag bij aan. Wij willen het herdenkingsjaar 2020 opdelen in drie perioden:
-       van 26 januari t/m 4 mei gaan wij herdenken
-       van 5 t/m 8 mei vieren wij de bevrijding in 1945
-       van 9 mei t/m 24 oktober vieren dat wij 75 jaar in vrijheid leven.

De Stichting Publieke Evenementen Maassluis is een culturele Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).