ANBI

ANBI

Algemene informatie
De SPEM is ingeschreven als Stichting Publieke Evenementen Maassluis, in de Kamer van Koophandel op 7 augustus 2019 onder nummer 75542242. RSIN 860318114

Adres 
Secretariaat SPEM
Haven 45c
3143 BD  Maassluis
website www.spem.nu
mailadres secretaris@spem.nu

Inleiding
De Stichting Publieke evenementen Maassluis is opgericht om in eerste instantie alle activiteiten rond 75 jaar vrijheid in Maassluis te organiseren en te coördineren in 2020. 

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het organiseren, faciliteren, enthousiasmeren en coördineren van evenementen en activiteiten in Maassluis en omgeving, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Verder heeft de stichting ten doel:
-       te bemiddelen bij het verwerven en/of ter beschikking krijgen van ruimten
-       op te treden als formele gesprekspartner met de gemeente inzake het organiseren van evenementen en activiteiten in Maassluis en omgeving
-       hulp bieden aan andere organisaties door als intermediair op te treden
-       fondsen te verwerven, en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting Publieke Evenementen Maassluis is een culturele Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).