Onthulling Geuzenmonument

Onthulling Geuzenmonument

2020 onthulling geuzenmonument

Ter afsluiting van het jaar, waarin wij 75 jaar vrijheid hebben gevierd, is door de Maassluise kunstenaar Dick Tulp een monument ontworpen waarmee wij de Maassluise Geuzen uit de Tweede Wereldoorlog willen eren. Van deze verzetsstrijders van het eerste uur zijn er negen omgekomen in de oorlog.

De namen van deze Geuzen blijven in herinnering door middel van straatnamen in de omgeving van het Vrijheidspark. Met het monument geven wij deze mensen ook een gezicht.

De onthulling van het Geuzenmonument in het Vrijheidspark Maassluis vond zonder publiek plaats op woensdag 2 december 2020 om 14.00 uur. Deze datum is gekozen omdat Sjaak Boezeman op die datum, 80 jaar geleden, gearresteerd werd door de SD.

Het monument staat op de hoek van de Kwartellaan en de Dr. Jan Schoutenlaan.

Deel deze post