Holocaust herdenking

Holocaust herdenking

2020 Holocaust herdenking

Op 27 januari 2020 is het vijfenzeventig jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld wordt daar bij stilgestaan. Maassluis stond stil bij de Holocaustslachtoffers uit Maassluis. Ruim 150 belangstellenden waren getuige van een mooie toespraak van burgemeester Edo Haan die de getroffen families memoreerde. In haar toespraak maakte de rabbi nog eens duidelijk hoeveel Joodse mensen in WO II zijn omgekomen: 104.000.

Mark Shapiro afstammeling van de familie Van Gelderen hield namens de aanwezige afstammelingen van de families Van Gelederen en  Colthof  een toespraak waarin hij benadrukte hoe dankbaar zij zijn dat Maassluis hen nooit zal vergeten. Mede dankzij het tegelplateau in de voormalige slagerij (heden ijssalon) waar voor de deur ook de stolpersteinen zijn te vinden.

Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinticultuur zijn stenen belangrijk en daarom zijn over heel  ons land 104.00 oplichtende stenen geplaatst in de diverse exemplaren van het Levenslicht monument. Dit monument is ontworpen door lichtkunstenaar Daan Roosegaarde.

Van 26 januari tot en met 2 februari het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht te zien op de Wateringse Sluis. Het monument in Maassluis maakt deel uit van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waaraan meer dan 150 Nederlandse gemeenten deelnemen. Zo staat Nederland gezamenlijk stil bij de verschrikkingen van de Holocaust.    

(tekst Jelle Ravenstein van Maassluis.nu)

 

als lichten doven
als wij niet geloven
in leed ooit aangedaan
is de herinnering vergaan

stadsdichter Jelle Ravestein

 

Deel deze post