75 jaar Verenigde Naties

75 jaar Verenigde Naties

2020 75 jaar vn

Een groot aantal gebouwen en objecten in Maassluis zijn dit jaar van maandag 19 tot zaterdag 24 oktober 2020 blauw verlicht ter ere van het jubileum van de Verenigde Naties.

De Verenigde Naties (VN) bestaan dit jaar 75 jaar. De VN is een mondiale organisatie van overheden. Deze is opgericht in 1945 door 51 landen, maar inmiddels zijn 193 landen lid.
Het belangrijkste doel van de Verenigde Naties was en is het handhaven van de internationale vrede en veiligheid. In de loop der jaren is daar bijgekomen de economische- en sociale ontwik- keling, mensenrechten, duurzaamheid, humani- taire zaken alsmede het internationaal recht. In het verleden heeft de VN zich hiervoor ingezet en zal dit ook in de toekomst blijven doen.

Feesten en bijeenkomsten hebben in 2020 geen doorgang gevonden. Daarom het blauw aanlich- ten van gebouwen om toch aandacht te kunnen geven aan dit jubileum. In Maassluis zijn objecten zoals de Schansbrug, kerken, douane- huisje, molen en Hotel Maassluis blauw aange- licht. In veel gemeenten in Nederland is dit ook gebeurd. Onder andere Slot Loevestein en het Vredespaleis hadden zich aangesloten bij dit initiatief. Door wereldwijd belangrijke gebou- wen blauw aan te lichten maakt duidelijk dat wij onderdeel uitmaken van één wereldgemeen- schap.

Maandagavond 19 oktober 2020 heeft wethou- der Corine Bronsveld-Snoep samen met Chris Zweers, voorzitter SPEM, symbolisch de witte letters ‘Maassluis’ blauw doen oplichten.

Deel deze post