150 jaar Nieuwe Waterweg

150 jaar Nieuwe Waterweg

Halverwege de negentiende eeuw was Rotterdam een van de grootste havensteden van Nederland. De gunstige ligging zorgde voor een goede toevoer van goederen naar onze buurlanden. Door een slechte verbinding naar de open zee door o.a. het dichtslibben van de rivierarmen van de Rijndelta, werd de positie van de Rotterdamse haven bedreigd. In 1863 werd een wetsvoorstel aangenomen voor de aanleg van een waterweg die geschikt was voor grote zeeschepen.

Ingenieur Pieter Caland ontwierp de Nieuwe Waterweg – een spectaculair en innovatief project. De Nieuwe Waterweg is de basis geweest voor de groei en status van de hedendaagse Rotterdamse haven. Het Scheur bij Maassluis is sinds 1872 verbonden met de Noordzee door de Nieuwe Waterweg. Het water is een sterk verbindend element voor de bewoners van Maassluis en heeft de stad ontwikkeling, bestaansrecht en rijkdom gebracht.

De ingebruikname van de Nieuwe Waterweg 150 jaar geleden wordt dit jaar groots gevierd door alle steden die de impact van de Nieuwe Waterweg hebben gevoeld. In Maassluis worden er van maart t/m oktober 2022 diverse activiteiten georganiseerd in het kader van dit themajaar.

Toolkit 150 jaar
Voor dit themajaar is een speciale huisstijl ontwikkelt die je kan gebruiken voor alle communicatie uitingen.

De toolkit is hier te downloaden: https://150jaarnieuwewaterweg.nl/overig/